اطلاعیه ها
تاریخ تشکیل کلاس دروس اندیشه استاد صادقی(قابل توجه دانشجویان آقا)

قابل توجه دانشجویان گرامی
 

کلاسهای اندیشه اسلامی(1و2) (آقایان)

مربوط به استاد صادقی در تاریخ12/9

تشکیل می شود

آموزش مرکز28/8

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر