اطلاعیه ها
زمانبندی برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال 97
 زمان برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال 97، به شرح ذیل می باشد   
 
 
ردیف
نوبت برگزاری
تاریخ آزمون
1
دوره بیست و چهارم
شنبه
16/04/1397
2
دوره بیست و پنجم
یکشنبه
11/06/1397
3
دوره بیست و ششم
یکشنبه
11/09/1397
4
دوره بیست و هفتم
چهارشنبه
03/11/1397
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر