اطلاعیه ها
1
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی (ارزشیابی اساتید )

جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 4 لغایت30 آذر ماه از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید.

ارزشیابی -------> استاد ------->ارزشیابی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر