اطلاعیه ها
فهرست اسامی دروس «کتاب باز» در نیمسال دوم 97-96

 فهرست اسامی دروسی که آزمون آنها به صورت «کتاب باز» در نیمسال دوم 97-96 برگزار می شود به پیوست می باشد

فايلها
attachments-wykuwmla.zip 35.722 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر