اطلاعیه ها
تمدید مهلت تغییر محل آزمون با عنایت به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت تغییر محل آزمون، به استحضار می رساند مهلت مورد نظر از تاریخ 24/02/97 لغایت ساعت 24 روز شنبه 29/02/97 برای آخرین بار تمدید خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر