اطلاعیه ها
قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد واحد ابوموسی در دو رشته حسابداری و ادبیات فارسی انجام می شود شایان ذکر است رشته های مذکور در دفترچه آزمون سراسری درج نگردیده است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر