اطلاعیه ها
درخصوص فعال‌سازی سامانۀ نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سامانۀ نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز پنج شنبه مورخ 10/3/97 تا 10/4/97 فعال می باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر