اطلاعیه ها
تمدید مهلت ثبت دستاوردهای پژوهشی توسط دانشجویان با توجه به غیرفعال بودن سامانه پژوهشی گلستان در دو هفته اخیر، به استحضار می­رساند در راستای کمک به آندسته از دانشجویانی که نتوانسته­اند آثار علمی خود را جهت دو نمره دستاوردهای پژوهشی در سامانه ثبت نمایند. با عنایت به بخشنامه شماره 79573/7/د مورخ 18/12/1395 معاونت پژوهش و فناوری مبنی بر اینکه مدت مراحل چاپ دستاورهای پژوهشی مستخرج از پایان­­نامه و رساله یکسال می­باشد و جهت اخذ دو نمره دستاوردهای پژوهشی نیاز به ثبت دستاورد پژوهشی در سامانه گلستان می­باشد، بنابراین دانشجویانی که مهلت یکسال آنها جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی به اتمام رسیده است تا تاریخ 20/07/1397 مهلت خواهند داشت تا دستاورد­های پژوهشی خود را جهت اخذ دو نمره دستاورد پژوهشی در سامانه پژوهشی گلستان ثبت نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر