اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی (تعیین محل آزمون)
قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
امکان تعیین محل آزمون برای دانشجویانی که به هر دلیل نمیتوانند جهت امتحانات پایان ترم در مرکز حضور یابند از تاریخ4/9/96الی14/9/96فراهم شد.دانشجویان می توانند در این محدوده زمانی با مراجعه به سایت گلستان مرکز محل آزمون خود را تعیین نمایند.
آموزش دانشگاه
24/8/96
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر