اخبار
1399/2/2 سه‌شنبه مهم (جدید): 100 عنوان درسی جدید در رشته های :روانشناسی، علوم تربیتی، ادبیات و زبانهای خارجه، تربیت بدنی و حقوق ارائه شده اند و از دوم اردیبهشت آغاز می شوند. مهم (جدید): 100 عنوان درسی جدید در رشته های :روانشناسی، علوم تربیتی، ادبیات و زبانهای خارجه، تربیت بدنی و حقوق ارائه

شده اند و از دوم اردیبهشت آغاز می شوند.جهت اطلاع از برنامه درسی خود وارد سایت: http://karshenasi.pnuk.ac.ir شده و با  وارد نمودن

کد 7 رقمی درس، از زمان برگزاری آن آگاه شوید.  فایل راهنما  ( به نکات درج شده در صفحه اول سایت فوق دقت ویژه نمایید)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر