اخبار
1399/2/10 چهارشنبه شرکت در نظر سنجی کلاسهای الکترونیکی دانشجوی گرامی با ورود به لینک ذیل، و شرکت در نظر سنجی کلاس های الکترونیکی دانشگاه، ما را در هر چه بهتر برگزار شدن


این کلاس ها یاری رسانید.                               لینک نظر سنجی


نکته:اطلاعات هویتی دانشجو در این نظر سنجی اخذ نمی شود، لذا به کلیه سئوالات با دقت و به طور صحیح پاسخ فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر