اطلاعیه ها
برنامه کلاسی دروس دانش خانواده و اندیشه 1 و 2خواهران

قابل توجه دانشجویان خانم که در ترم جاری(اول99-98) دروس اندیشه اسلامی (1) و(2) و دانش خانواده را اخذ نموده اند

کلاسهای دروس فوق در تاریخ 18/7/98زیر نظر استاد خانم دکتر سالاری به شرح ذیل تشکیل میگردد

اندیشه اسلامی(1)...............................    10.30-9

اندیشه اسلامی(2).............................      12-10.30

دانش خانواده..................................      13.30- 12

آموزش مرکز14/7
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر