اطلاعیه ها
هشتمین دوره جشنواره ملی «رویش» جشنواره ملی «رویش» در  سه بخش رقابتی 1- کانون برگزیده 2- آثار و دستاوردهای فردی و گروهی و3-  ایده ها و طرح های برگزیده کانونها برگزار می شود .
کلیه آثار و مستندات در بخش رقابتی (شامل کانون برگزیده و آثار ودستاوردهای فردی و گروهی و....) بایستی مربوط به بازه زمانی مهرماه 97 لغایت آذر 98 باشد و در این مقطع تولید شده باشند.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه نمائید.
فايلها
دستورالعمل_هشتمين_جشنواره_رو.pdf 804.3 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر