اطلاعیه ها
سامانه پست الکترونیک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی سامانه پست الکترونیک رسمی دانشگاه، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم هیات رئیسه رونمایی و راهاندازی گردید. از این پس دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه میتوانند از طریق اپلیکیشن دانشگاه به نام "پیام من" اقدام به درخواست پستالکترونیک نموده و از این خدمت بهرهمند شوند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر