برنامه کلاسی
برنامه دروس عملی مرکز بافت در نیمسال دوم 00-99
اطلاعیه بسیار مهم
  • 1399/12/16 شنبه اطلاعیه بسیار مهم
    برنامه حضور کارشناسان پشتیبان کلاس های الکترونیکی به روز رسانی شد
پاسخ گویی بر اساس دانشکده و تاریخ های مندرج در فایل های ذیل
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد
برنامه کلاسی
برنامه دروس عملی دروه کارشناسی و جبرانی ارشد روانشناسی