برنامه کلاسی
1401/1/22 دوشنبه
برنامه کلاسی دروس عملی استاد برشان

.

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان عزیز
کلاسهای بخش عملی  دروس عملی،نظری استاد برشان که بصورت حضوری در مرکز تشکیل میشود؛ به شرح ذیل  اعلام میگردد
هر هفته 
پنج شنبه ساعت ۸تا ۹:۳۰روان سنجی .
پنج شنبه ساعت ۹:۳۰تا ۱۱روش تحقیق 
پنج شنبه ساعت ۱۴تا ۱۵:۳۰ازمون های روان شناختی ۱
پنج شنبه ساعت ۱۵:۳۰تا ۱۷ازمون های روان شناختی ۲

آموزش مرکز

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر