برنامه کلاسی
1401/1/24 چهارشنبه
برنامه کلاسی دروس عملی استاد ناصری

.

برنامه حضوری دروس عملی-استاد مصطفی ناصری(شروع کلاسها از پایان ماه رمضان میباشد)

شنبه :آموزش هنرساعت ۱۸-۱۶
شنبه :روش تدریس علوم تجربی ساعت ۲۰-۱۸
یکشنبه :الگوها و روش تدریس ساعت۱۸-۱۶
یکشنبه:روش تدریس ریاضیات ساعت۲۰-۱۸
آموزش مرکز

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر