برنامه کلاسی
1401/1/31 چهارشنبه
برنامه کلاس دروس عملی - نظری دکتر وحید منظری

.

پنج شنبه یکم اردیبهشت ماه
آمار استنباطی 16-15
پژوهشهای عملی انفرادی 16/30-16
روانشناسی تجربی 17/30-16/30

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر