آموزش الکترونیکی
1399/9/10 دوشنبه
تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم دروس عمومی
ساعت و روز امتحانات پایان ترم دروس عمومی در نیمسال اول99 تغییر نموده است

.

تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم دروس عمومی
ساعت و روز امتحانات پایان ترم دروس عمومی در نیمسال اول99 تغییر نموده است
با توجه به اینکه  امتحان دروس عمومی به صورت متمرکز از سوی مرکز سنجش و آزمون دانشگاه  برگزار می شوند، لذا برای دانشجویان هر استان زمان جداگانه ای لحاظ شده تا از امکانات سخت افزاری موجود حداکثر استفاده صورت گرفته و دانشجویان در هنگام ارسال پاسخنامه با مشکل مواجه نشوند.
تاریخ های جدید ضمن آنکه در فایل ذیل آورده شده در کارت آزمون دانشجو نیز قابل مشاهده می باشد.

 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر