اخبار
1401/8/15 یکشنبه
برنامه نهایی دروس الکترونیکی ترم پائیز (نیمسال اول) سال تحصیلی 1402-1401
کلاسهای دروس نظری نیمسال اول 1402-1401 به دو صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردند، اگر گروه درسی در برگ انتخاب واحد جدید، بالای 90 درج شده یعنی درس شما مجازی می باشد و باید در ایکن های ذیل همین خبر در دانشکده های مربوطه دروس خود را جستجو نموده و در کلاس ها شرکت نمایید. بنابر این دروس الکترونیکی یا مجازی، برنامه آنها در ذیل همین متن با کلیک بر روی نام دانشکده مربوطه قابل دریافت است و این دروس در سامانهonline.pnuk.ac.irبرگزار می گردند که لازم است طبق ساعت و تاریخ درج شده جلوی هر درس روی لینک همان درس کلیک نمایید. برنامه دروس حضوری( تئوری حضوری و دروس عملی) در سایت مراکز و واحدها در قسمت برنامه کلاسی قابل دریافت است و این دروس در مراکز و واحدها و در کلاس درج شده جلوی ردیف هر درس به شکل حضوری برگزار می گردند. لینک برنامه حضوری مرکز کرمان دانشجوی گرامی به نکات ذیل در خصوص برنامه کلاسی دقت لازم را مبذول فرمایید: 1- برنامه ذیل مربوط به دروس تئوری است که بصورت الکترونیکی برگزار میگردند. برنامه کلاسی دروس حضوری و عملی(تربیت بدنی، ورزش، پروژه، کارورزی و کارآموزی) در سایت مختص

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر